Ultrazvukové zváračky

Zváračky plastov UZPP

 • pracovná frekvencia 40 kHz
 • výstupný výkon 400 W
 • ultrazvuková hlavica nízkej hmotnosti
 • určené predovšetkým pre ručné zváranie (nitovanie, bodové zváranie, švové zváranie, zalisovanie kovových súčiastok do plastov, rezanie, …)

Zváračky plastov UZPE

 • pracovná frekvencia 40 kHz
 • výstupný výkon 400 W, 800 W
 • určené pre ručné zváranie, ale aj pre pneumatické stojanové zváranie
 • integrované režimy ovládania

Zváračky plastov UZPE 2, 2T

 • nová generácia zváračiek (2023)
 • pracovná frekvencia 40 kHz
 • výstupný výkon 300 W, 400W, 800 W
 • určené pre ručné a stojanové zváranie
 • ovládací modul pre technológiu duálneho zvárania
 • integrované režimy ovládania

Zváračky plastov UZPE 3, 3T

 • nová generácia zváračiek (2024)
 • pracovná frekvencia 40 kHz
 • výstupný výkon 300 W, 400W, 800 W
 • určené pre ručné a stojanové zváranie
 • určené aj ako autonómny zvárací zdroj pre montážne a výrobné automaty
 • ovládací modul pre technológiu duálneho zvárania
 • integrované režimy ovládania

Pneumatické stojanové zváračky plastov

 • pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 400 W, 800 W
 • pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W, 2000 W
 • programovateľný riadiaci systém
 • možnosť využitia ako autonómnych zváracích jednotiek

Pneumatická stojanová zváračka plastov UZZL1

 • pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 400 W, 800 W
 • pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W
 • zjednodušený programovateľný riadiaci systém

Pneumatická stojanová zváračka plastov UZZL2

 • pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 400 W, 800 W
 • pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W, 2000 W
 • programovateľný riadiaci systém
 • možnosť duálneho zvárania
 • doplnkový systém vyhodnocovania kvality zvaru

Vzorové ukážky zváraných plastových dielov:

zváranie dielov mobilných telefónov, zváranie dielov pre automobilový priemysel, svetiel, signalizácií a prístrojových panelov, zváranie dielov filtračných vložiek, ukončovanie a zatavovanie koncov horolezeckých lán, popruhov a bezpečnostných pásov, zatavovanie kovových dielov do plastu, kontaktov, svoriek, upevňovacích dielov, kovových závitových dielov, skrutiek a matíc, zváranie kovových ochranných mriežok, sít, zváranie plastových prepraviek, krabíc, obalov, blistrov a ich poisťovanie, zváranie uzáverov, viečok a ich poisťovanie voči manipulácii, priváranie tlačítok, ovládacích prvkov, optických dielov a dielov s elektronikou, zváranie výstužných a upevňovacích dielov, zváranie dielov rôznych hrúbok nitovaním, zváranie veľkoplošných dielov nitovaním, značenie plastových výrobkov, ochrana výrobkov označením výrobcu, švové zváranie obalov pre sterilné materiály, zváranie textílií, …