Ultrazvukové zváračky

Zváračky plastov UZPP

 • pracovná frekvencia 40 kHz
 • výstupný výkon 400 W
 • ultrazvuková hlavica nízkej hmotnosti
 • určené pre ručné a stojanové zváranie (nitovanie, švové zváranie, zalisovanie kovových súčiastok do plastov, rezanie, atď.)

Zváračky plastov UZPE

 • pracovná frekvencia 40 kHz
 • výstupný výkon 400 W, 800 W
 • určené pre ručné zváranie, ale predovšetkým pre pneumatické stojanové zváranie
 • integrované režimy ovládania

Pneumatické stojanové zváračky plastov

 • pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 400 W, 800 W
 • pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W, 2000 W
 • programovateľný riadiaci systém
 • možnosť využitia ako autonómnych zváracích jednotiek

Pneumatická stojanová zváračka plastov UZZL1

 • pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 400 W, 800 W
 • pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W
 • zjednodušený programovateľný riadiaci systém

Pneumatická stojanová zváračka plastov UZZL2

 • pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 400 W, 800 W
 • pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W, 2000 W
 • programovateľný riadiaci systém
 • možnosť duálneho zvárania
 • doplnkový systém vyhodnocovania kvality zvaru

Vzorové ukážky zváraných plastových dielov:

zváranie dielov mobilných telefónov, zváranie dielov pre automobilový priemysel, zváranie svetiel pre automobilový priemysel, zváranie dielov filtračných vložiek, zatavovanie koncov horolezeckých lán, popruhov a bezpečnostných pásov, zatavovanie kovových dielov do plastu – kontaktov, upevňovacích dielov, zatavovanie kovových závitových dielov do plastu – skrutiek a matíc, zváranie kovových ochranných mriežok, sít, zváranie plastových prepraviek, krabíc, obalov, zváranie obalov, blistrov a ich poisťovanie voči manipulácii, zváranie uzáverov, viečok a ich poisťovanie voči manipulácii, priváranie tlačítok, optických dielov a zváranie krabičiek, zváranie výstužných a upevňovacích dielov, zváranie dielov rôznych hrúbok nitovaním, zváranie veľkoplošných dielov nitovaním, značenie plastových výrobkov, ochrana výrobkov označením výrobcu, švové zváranie obalov pre sterilné materiály,zváranie textílií