Homogenizácia

Ultrazvuková homogenizácia

  • zmiešavanie kvapalných látok rôznych viskozít
  • jednotlivé zložky zostávajú zmiešané veľmi rovnomerne a s dokonalou homogenitou
  • ultrazvukom homogenizované kvapalné látky sú časovo stabilnejšie
  • krátke časy homogenizácie

Ultrazvukové homogizačné hlavice

  • samostatné homogenizačné jednotky s možnosťou nastavenia prietočného množstva a intenzity ultrazvukovej energie
  • modulárny systém homogenizačných jednotiek
  • každá homogenizačná jednotka je napájaná modulom výkonového generátora s riadiacou logikou

Bloková schéma zapojenia ultrazvukových homogenizačných hlavíc

  • ľubovolné množstvo homogenizačných jednotiek
  • bezproblémové umiestnenie, malé rozmerové nároky
  • celoantikorové prevedenie aj pre potravinársky priemysel