O ultrazvuku

Niekoľko slov o výkonovom ultrazvuku

V druhej polovici 20. storočia prišlo k veľkému rozvoju vedy a techniky vo všetkých odvetviach nášho života. V tomto procese prispela k rozvoju aj svojou mierou výkonová ultrazvuková technika. Našla svoje uplatnenie predovšetkým v oblasti čistenia, spojovania plastov, homogenizácii, intenzifikácii procesov obrábania, spájkovania, extrakcii, ako i technológiach spracovania tavenín.

Základným predpokladom úspešného riešenia týchto technológií sú kvalitné a spoľahlivé ultrazvukové zdroje – ultrazvukové meniče s generátormi.

Na tejto internetovej stránke si Vám dovoľujeme v krátkosti priblížiť niektoré technológie výkonového ultrazvuku a ultrazvukové zdroje, ktoré zabezpečuje naša spoločnosť: