Ultrazvukové generátory

Ultrazvukové generátory

Ultrazvukový generátor premieňa elektrickú energiu so sieťovou frekvenciou 50 Hz na vysokofrekvenčnú energiu s frekvenciou určenou použitým meničom, resp. žiaričom, vo frekvenčnom pásme 20 kHz až 700 kHz.

Ultrazvukové generátory z hľadiska ich použitia je možné rozdeliť do troch skupín:

  • ultrazvukové generátory pre kvapalné prostredia, predovšetkým pre ultrazvukové čistenie
  • ultrazvukové generátory pre aplikácie v tuhom prostredí, predovšetkým pre ultrazvukové zváranie, intenzifikáciu obrábania
  • ultrazvukové generátory pre jednoúčelové aplikácie, ako sú homogenizátory, zubolekárske zariadenia, ultrazvukové kompaktné čističky

 

Ďalej je možné generátory rozdeliť:

  • s modulárnym riešením výkonových jednotiek
  • so sústredeným výkonovým výstupom

Ultrazvukové generátory sa riešia s automatickou reguláciou výkonu a frekvencie, kopírujúcou zmeny charakteristických veličín ultrazvukového meniča, resp. žiariča, vplyvom zmeny ich akustickej záťaže. Každý generátor má centrálne ovládanie a vyvedený konektor pre diaľkové ovládanie.