Ďalšie technológie

Ďalšie technológie a aktivity firmy :

 • výkonové ultrazvukové zdroje pre špeciálne technológie (spevňovanie povrchov, značenie, …)
 • ultrazvukové osievanie
 • ultrazvukové obrábanie
 • výroba strojov a zariadení podla konkrétnych požiadaviek zákazníka
 • náhrada, oprava a servis ultrazvukových zdrojov, servisné pracoviská v SR a ČR

Ultrazvukom podporované osievanie sypkých materiálov

 • vyššia priepustnosť sít pri osievaní
 • zníženie upchávania sít
 • zvýšenie celkovej životnosti sít

Ultrazvukové obrábanie

 • vŕtanie otvorov do tvrdých a krehkých materiálov
 • obrusovanie povrchu súčiastok voľne rozptýleným brusivom
 • ultrazvukom podporované sústruženie
 • ultrazvukom podporované brúsenie rozkmitaním brúsneho kotúča