Ultrazvukové zdroje

VÝKONOVÉ  ULTRAZVUKOVÉ  ZDROJE

Meniče pre kvapalinové prostredia :

 Typ Upevnenie  Pracovná frekvencia  Výkonová úroveň Hmotnosť
 Menič  50 – 25 prírubový  25 kHz + 1 kHz  100 W + 10 % 1,7 kg
 Menič  38 – 25 prírubový  25 kHz + 1 kHz  75 W + 10 %   1  kg
 Menič  38 – 40 prírubový  35 kHz + 1 kHz  60 W + 10 % 0,6 kg
 Menič  50 – 25 L lepený  25 kHz + 1 kHz  80 W + 10 % 0,8 kg
 Menič  38 – 25 L lepený  25 kHz + 1 kHz  65 W + 10 % 0,7 kg
 Menič  38 – 40 L lepený  40 kHz + 2 kHz  50 W + 10 % 0,3 kg
 Menič  38 – 25 N prírubový  25 kHz + 1 kHz  75 W + 10 % 0,7 kg
 Menič  50 – 350 A prírubový  350 kHz + 10 kHz 300 W  max. 0,2 kg
 Menič  50 – 350 B prírubový  350 kHz + 10 kHz 300 W  max. 0,1 kg
 Menič  50 – 700 A prírubový  700 kHz + 20 kHz 300 W  max. 0,2 kg
 Menič  50 – 700 B prírubový  700 kHz + 20 kHz 300 W  max. 0,1 kg
 Menič  D – 700 prírubový  700 kHz + 20 kHz 3 x 300 W  max. 0,4 kg

 

Meniče pre ladené sústavy :

 Typ  Pracovná frekvencia  Výkonová úroveň  Hmotnosť
Menič  50 – 2000

Menič  50 – 1000

Menič  38 – 600

Menič  38 – 400

20 kHz

20 kHz

20 kHz

40 kHz

2000 W  max.

1000 W  max.

600 W  max.

400 W  max.

1,2 kg

1,2 kg

1 kg

0,6 kg

 

Ultrazvukové generátory :

 Typ  Pracovná frekvencia  Výkonová úroveň  Hmotnosť
Generátor  UG 6 – 25/160

Generátor  UG 3 – 25/160

Generátor  UG 1 – 25/160

Generátor  UG 6 – 35/160

Generátor  UG 3 – 35/160

Generátor  UG 1 – 35/160

Generátor  UG 6 – 25/250

Generátor  UG 3 – 25/250

Generátor  UG 1 – 25/250

Generátor  UG 6 – 35/250

Generátor  UG 3 – 35/250

Generátor  UG 1 – 35/250

Generátor  UG  40/400

Generátor  UG  40/800

Generátor  UG  20/1000

25 kHz

25 kHz

25 kHz

35 kHz

35 kHz

35 kHz

25 kHz

25 kHz

25 kHz

35 kHz

35 kHz

35 kHz

40 kHz

40 kHz

20 kHz

960 W

480 W

160 W

960 W

480 W

160 W

1500W

750 W

250 W

1500 W

750 W

250 W

400 W

800 W

1000 W

14 kg

8 kg

1 kg

14 kg

8 kg

1 kg

14 kg

8 kg

1 kg

14 kg

8 kg

1 kg

8 kg

14 kg

8 kg

 

Ultrazvukové zdroje: