Výkonové ultrazvukové zdroje

Výkonové ultrazvukové zdroje

Medzi popredné úlohy, ktoré súčasný rozvoj ultrazvukovej techniky vyžaduje, patrí v prvom rade trvalé zvyšovanie spoľahlivosti, životnosti a efektívnosti ultrazvukových zdrojov.

Technológiu výroby ultrazvukových meničov a žiaričov treba vypracovať tak, aby prichádzalo k minimálnym rozptylom ich charakteristických veličín, čím sa zaistí ich vzájomná zámennosť pre napájacie ultrazvukové generátory. Použitím nových a kvalitných piezokeramických materiálov, so zvýšenou stabilitou svojich parametrov, zabezpečí sa vysoká životnosť, spoľahlivosť a elektroakustická účinnosť týchto systémov.

Napájacie ultrazvukové generátory treba koncepčne a obvodove riešiť tak, aby sa zvýšila stabilita ich výstupných parametrov s možnosťou širokého prispôsobenia na príbuzné ultrazvukové meniče a žiariče.

Svetový trend výrobcov ultrazvukových zdrojov vedie k modulárnemu riešeniu ultrazvukových meničov a generátorov, čo umožňuje kombinovať výkonovú úroveň zdrojov pre konkrétnu technológiu, ako i možnosť rôzneho rozloženia ultrazvukových meničov do pracovnej vane (zo spodu, z vrchu, z boku).

Takéto riešenia zároveň umožňujú jednoduchší a lacnejší servis týchto zariadení.

modulárne ultrazvukové generátory pre aplikácie čistenia pre náročné výrobné prevádzky

Celková kvalita ultrazvukových zdrojov sa preveruje spoľahlivými a presnými meracími metódami, hlavne elektroakustickými metódami, za účelom zistenia účinnosti a efektívnosti ultrazvukových žiaričov a celých vaní, ktoré podmieňujú ich ďalší pokrok.