Sonotrody

Ultrazvukové nástroje – sonotródy

  • výroba ultrazvukových sonotród a boostrov
  • návrh, výpočet a optimalizácia ultrazvukových sonotród
  • meranie a doladenie ultrazvukových sonotród
  • výkonové merania celých ultrazvukových sústav