tomenu

firm_1.jpg
Firma vznikla v roku 1992, postupne sa transformovala a rozvíjala. Základný team tvoria výskumní a vývojoví pracovníci s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti výkonového ultrazvuku.

Zaoberá sa vývojom ultrazvukových technológií, výkonových ultrazvukových zdrojov s následnou výrobou ultrazvukových zariadení. Má vlastné vývojové oddelenie a vlastné výrobné kapacity pre realizáciu svojho výrobného programu. Poskytuje servis aj pre ultrazvukové zariadenia zahraničných výrobcov. Zabezpečuje technologické skúšky a poradenstvo.

Maximálne nároky kladie na kvalitu výroby, čoho dôkazom je, že väčšiu časť svojich výrobkov exportuje do Českej republiky a ostatných krajín Európskej únie.